Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

Kompleksowa inwentaryzacja zieleni

 

Wyznaczanie wieku drzew i krzewów metodą bezpośrednią

Celem wyznaczenia faktycznego wieku drzew i krzewów była dotychczas informacja czy rośliny osiągnęły wiek 10 lat co było bardzo istotne w kontekście ewentualnych kosztów związanych z opłatami za wycinkę. Po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, zapis 10 lat ucieka w zapomnienie.

W przypadku krzewów, określenie wieku metodą bezpośrednią przydać się może w nawiązaniu do art.86 ustawy o ochronie przyrody, pkt.8) gdzie zwolnieniu od opłat mogą podlegać krzewy, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

oznaczone-drzewa-do-10-latm


Pozostałe usługi:

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone