Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

Kompleksowa inwentaryzacja zieleni

 

Kalkulacja opłat kar za wycinkę lub zniszczenie drzew i krzewów

Opłaty za wycinkę drzew i krzewów corocznie ulegają zmianom (rzecz jasna rosną).

Stawki opłat na rok 2015 za usuwanie drzew w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (tzw. pierśnica) wynoszą od 13,84 do 345,30 zł/cm i określone są dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 - Monitor Polski z 29 października 2014 r. poz. 958

Natomiast współczynniki (od 1,00 do 12,96) różnicujące stawki za usunięcie drzew w zależności od obwodu pnia na wysokości 130 cm określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 228/2004 r. poz. 2306

1,00 – dla obwodu do 25 cm
1,51 – dla obwodu od 26 do 50 cm
2,37 – dla obwodu od 51 do 100 cm
3,70 – dla obwodu od 101 do 200 cm
5,55 – dla obwodu od 201 do 300 cm
7,77 – dla obwodu od 301 do 500 cm
10,00 – dla obwodu od 501 do 700 cm
12,96 – dla obwodu powyżej 700 cm

Stawka opłaty za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej przez krzewy wynosi 249,79 zł/m2 - art. 85 pkt. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) – kwota zmniejszona po nowelizacji ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 roku.

Na usunięcie drzew lub krzewów (również owocowe rosnące na terenach zieleni!) posiadacz nieruchomości musi mieć zezwolenie, w którym ustala się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub wykonania nasadzeń rekompensacyjnych (art. 83 i 84 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 151/2009 r. poz. 1220, ze zm.

Przykładowy sposób wyliczeń
Opłaty za usunięcie drzew i krzewów wylicza się poprzez pomnożenie następujących wartości:
- stawki za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (zależnej od gatunku drzewa)
- współczynnika różnicującego stawki w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm
Na przykład - opłata za usunięcie dębu czerwonego o obwodzie pnia 213 cm wyniesie:
213 cm x 5,55 x 91,54 = 108214 złotych i 1 grosz


Pozostałe usługi:

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone