Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

Kompleksowa inwentaryzacja zieleni

 

Inwentaryzacja chronionych porostów nadrzewnych - NOWOŚĆ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących i grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 17 65) oraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) występujące na pniach porosty powinny wymagać weryfikacji podczas inwentaryzacji drzew i krzewów. O ile w środkowej i częściowo południowych rejonach naszego kraju, rozporządzenie i ustawa „trochę kuleje” to rejony województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, wręcz wymagają sprawdzenia ich obecności.

opinie dendrologiczne opinie dendrologiczne opinie dendrologiczne

opinie dendrologiczne opinie dendrologiczne opinie dendrologiczne

opinie dendrologiczne opinie dendrologiczne

Dzięki coraz częstszymi spotkaniom z lichenologami oraz organizowanymi przy ich udziale szkoleniami, poznajemy coraz to nowe gatunki, które zasiedlają bardzo często podlegające inwentaryzacji samotno rosnące dojrzałe drzewa przy drogach.


Pozostałe usługi:

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone