Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

 

Inwentaryzacje zieleni z 2017 roku

Inwentaryzacja zieleni na potrzeby przebudowy sieci magistralnej DN400 – 4 lokalizacje w pobliżu Bydgoszcz Astoria, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – styczeń 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1,345 km, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie – styczeń 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działek ewidencyjnych nr 21/5, 21/6 oraz 21/8 oraz działek sąsiednich 15/1 oraz 15/17 w Łodzi przy ulicy Kaczeńcowej 14, pow. łódzki, woj. łódzkie – styczeń 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt zieleni dla działek 58/2, 58/5, 58/3, 49/1, 49/5, 49/7, 49/4, 49/6 i 58/4, obręb 2-11-15, gm. Ursus, Warszawa - ulica Starodęby/Sosnkowskiego, pow. warszawski, woj. mazowieckie – styczeń 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie OM Rudak B w Toruniu, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – styczeń 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt zieleni na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki, pow. łódzki, woj. łódzkie – styczeń 2017 r.

Opinia dendrologiczna pod budowę parku linowego na działce 1/18 przy ulicy Bieszczadzkiej w Częstochowie, pow. częstochowski, woj. śląskie – styczeń 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko - Sokole Kuźnica, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – luty 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt zieleni na potrzeby projektu rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1487G oraz 1488G/ul. 12-go Marca – ul. Sikorskiego/ w Wejherowie, pow. wejherowski, woj. pomorskie – luty 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1486G oraz 1487G/ul. 12-go Marca – ul. Wniebowstąpienia - ul. Judyckiego/ w Wejherowie, pow. wejherowski, woj. pomorskie – luty 2017 r.

Inwentaryzacja zieleni na potrzeby rozbudowy obiektu handlowego na działkach ewidencyjnych 5328 oraz 4620/33 przy ulicy Budowlanych w Tychach, pow. tyski, woj. śląskie – luty 2017 r.

Inwentaryzacja zieleni oraz projekt nasadzeń na potrzeby rozbudowy i przebudowy Centrum Handlowego Focus Mall w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej 17, pow. zielonogórski, woj. lubuskie – luty 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na potrzeby dokumentacji projektowej budowy dwóch obiektów mieszkaniowych przy ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy, działki ewidencyjne nr 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – marzec 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby inwestycji pn." Opracowanie dokumentacji projektowej odtworzenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5,5 MPa do SRP Płock przy ul. Łukasiewicza”, pow. płocki, woj. mazowieckie – marzec 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Podwiesk, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie – marzec 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu rozbudowy ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – marzec 2017 r.

Projekt nasadzeń dla dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Olszewskiego w Toruniu, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – marzec 2017 r. Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt zieleni na działce nr 126/12 obręb 57 w Toruniu, ul. Szosa Lubicka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – marzec 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów w związku z budową sieci wodociągowej przy ogródkach działkowych na ulicy Rudackiej, na terenie osiedla Rudak „C” w ulicach Rudackiej, Osadniczej oraz w obszarze czterech działek stanowiących drogi dojazdowe ( ul. Rudacka – Boczna), pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – marzec 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby inwestycji pn."Budowa centrum logistycznego w Wojkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", pow. wrocławskim, woj. dolnośląskie – marzec 2017 r.

Projekt nasadzeń na potrzeby projektu budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Curie-Skłodowskiej w Bydgoszczy, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – marzec 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na terenie lotniska w Bydgoszczy (działki ewidencyjne 10/3, 34/1, 67, 114/3 i 75), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – kwiecień 2017 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy drogi powiatowej 1680N DK nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 9+700, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie – kwiecień 2017 r.


Pozostałe realizacje

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone