Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

 

Inwentaryzacje zieleni z 2016 roku

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 185 przy ulicy Grasera w Toruniu, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – styczeń 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki o nr 78/2 przy ulicy Górczewskiej 212 w Warszawie (Bemowo), pow. warszawski, woj. mazowieckie – styczeń 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki 25/2 znajdującej się przy ulicy Komunalnej we Włocławku, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie – styczeń 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna fragmentu działki nr 1 przy ulicy Połczyńskiej w Białogardzie, pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie – styczeń 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działek 13/18 i 13/20 znajdujących się przy ulicy Magazynowej w Inowrocławiu, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie – styczeń 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działek nr 546/3, 840/3, 199/5, 199/13, 199/17, 199/7 znajdujących się przy ulicy Zwycięstwa w Koszalinie, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie – styczeń 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki 25/2 znajdującej się przy ulicy Komunalnej we Włocławku, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie – styczeń 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki o nr ewidencyjnym 401/2 w Janowcu Wielkopolskim, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie – luty 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 14 przy ulicy 11 listopada w Markach, pow. wołomiński, woj. mazowieckie – luty 2016 r.

Operat dendrologiczny – plac pod wiertnię Grotów 12K i 4H, działka ewidencyjna nr 136/1, pow. strzelecko-drezdeneckim, woj. lubuskie – luty 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie obiektu wojskowego w Redzikowie, pow. słupski, woj. pomorskie – luty 2016 r.

Ogólna inwentaryzacja zieleni parku przy Alei ZHP w Kutnie, pow. kutnowski, woj. łódzkie – marzec 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna terenu wokół istniejącej biblioteki przy ulicy Staszica w Kutnie, pow. kutnowski, woj. łódzkie – marzec 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt nasadzeń zamiennych na potrzeby dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”) odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice”(bez węzła) – dł. około 23,2 km, pow. miechowski, woj. małopolskie – luty – sierpień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt nasadzeń zamiennych na potrzeby dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska” odcinek II: węzeł „Szczepanowice” (wraz z węzłem) – węzeł „Widoma” (wraz z węzłem) – dł. ok 14 km, pow. miechowski, woj. małopolskie – luty – sierpień 2016 r.

Inwentaryzacja zieleni oraz projekt nasadzeń dla dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pogonowskiego na tzw. woonerf, pow. łódzki, woj. łódzkie – marzec – sierpień 2016 r.

Inwentaryzacja zieleni oraz projekt nasadzeń dla dokumentacji projektowej na przebudowę skweru oraz ulicy Zacisze na tzw. woonerf, pow. łódzki, woj. łódzkie – marzec – sierpień 2016 r.

Inwentaryzacja zieleni na potrzeby przebudowy DK nr 929, pow. rybnicki, woj. śląskie – kwiecień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki 25/4, 25/2 oraz fragmentu działki nr 25/8, przy ulicy Bocianiej w Warszawie, woj. mazowieckie – maj 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na działce o nr ewidencyjnym 21/6 znajdującej się przy ul. Klasyków w Warszawie, woj. mazowieckie – maj 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna fragmentu działki nr 193/169 oraz 193/170 znajdujących się w Gąskach, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie – maj 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 153 przy ulicy Chrobrego w Mielnie, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie – maj 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna fragmentu działki nr 359/2 znajdującej się przy ul. Nadmorskiej 27a w Sarbinowie, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie – maj 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 12/1 i fragmentu działki 13/5 znajdujących się przy ulicy Szczytnickiej we Wrocławiu, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie – maj 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie obiektu wojskowego na Rozewiu, pow. pucki, woj. pomorskie – czerwiec 2016 r. Oferta na wykonanie inwentaryzacji na działce nr 335/2, 334/2, 333/2, 332/2 i fragmentu działki 336/5 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy – czerwiec 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na fragmencie działki o nr ewidencyjnych 80/1 znajdującej się przy ul. Szosa Bydgoska 36 w Toruniu, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – lipiec 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 1514/1 obręb 30 w miejscowości Żytno, powiat radomszczański, woj. łódzkie – sierpień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na działce nr 47 znajdującej się przy ulicy Kościuszki 13 w Bydgoszczy, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – sierpień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie obiektu wojskowego w Leźnicy Wielkiej, pow. zgierski, woj. łódzkie – sierpień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie obiektu wojskowego w Olsztynie, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie – wrzesień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na działce o nr ewidencyjnym 120/3 przy ulicy Magazynowej w Krakowie, pow. krakowski, woj. małopolskie – wrzesień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby budowy mijanki na stacji Majdan Królewski, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie – wrzesień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy drogi powiatowej Mirzec (Ogrody) – Str. Tychów (ok. 6 km), pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie – wrzesień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 2885/307 położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku, pow. rybnicki, woj. śląskie – wrzesień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie kompleksu wojskowego w Olsztynie, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie – wrzesień 2016 r.

Opinia dendrologiczna stanu zachowania 3 drzew po inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Szpaków w Sosnowcu, pow. sosnowiecki, woj. śląskie – wrzesień 2016 r.

Opinia dendrologiczna stanu zachowania drzew po inwestycji budowy sieci kanalizacyjnych na ulicach: Wróblewskiego, Sucharskiego, Batalionów Chłopskich i Sebyły w Sosnowcu, pow. sosnowiecki, woj. śląskie – wrzesień 2016 r.

Inwentaryzacja zieleni dla projektu przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 w Bydgoszczy na terenie 6 lokalizacji, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – październik 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy linii średniego napięcia 15 kV relacji Jedlnia – Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie – październik 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie kompleksu wojskowego w Gdańsku (Westerplatte), pow. gdański, woj. pomorskie – październik 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna rowów odwadniających na terenie jednostki wojskowej w Redzikowie, pow. słupski, woj. pomorskie – październik 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projekt budowy przyłącza ciepłowniczego na działkach nr 1/3, 16/16, 1/28 obręb 426 w Bydgoszczy (Fordon), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – październik 2016 r.

Oszacowanie ilości i wartości drewna pozyskanego z wycinki 37 drzew w Parku na Wzgórzu Dąbrowskiego oraz 38 drzew w Parku na Wzgórzu Wolności w ramach projektu pt.: „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy”, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – październik 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Kowal- Gostynin na odcinku Kowal –granica województwa od km 19+117 do km 34+027, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie – październik 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na działce o nr ewidencyjnym 71/137 przy ulicy Informatycznej w Łodzi (Widzew), pow. łódzki, woj. łódzkie – październik 2016 r.

Opinia dendrologiczna dotycząca stanu zachowania pomniku przyrody jesion wyniosły – Fraxinus excelsior, rosnącego na działce 756 w Szreńsku, pow. mławski, woj. mazowieckie – październik 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie jednostki wojskowej przy ul. Szubińskiej w Bydgoszczy, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – listopad 2016 r.

Opinia dendrologiczna z wytycznymi dla budowy projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego położonego na działkach nr 208/8 i 208/9 w Wiązownej, pow. otwocki, woj. mazowieckie – listopad 2016 r.

Wykonanie szacunku brakarskiego drzew wyciętych na terenie J.W. w Bydgoszczy przy ulicy Szubińskiego 2, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – listopad 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie jednostki wojskowej w Bemowie Piskim, pow. piski , woj. warmińsko-mazurskie – grudzień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach 52/3, 3/18, 3/20, 3/19, 11/3, 11/11 pod istniejącą linią wysokiego napięcia 110 kv relacji Jasieniec-Bydgoszcz Wschód w rejonie ulicy Harcerskiej/Wyścigowej w Bydgoszczy, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – grudzień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt nasadzeń na potrzeby proj. zagospodarowania terenu Niepublicznego Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Dzieci i Młodzieży NATO, Bydgoszcz, Pestalozziego 18A, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – grudzień 2016 r.

Inwentaryzacja zieleni parku przy ul. Świętokrzyskiej 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim - działka nr 124/2, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie – grudzień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach 17/3, 20/5, 22/2, 24/2, 26, 28/2, 31/4, 33/2, 35/2, 37/2, 40/2, 42/3, 48/5, 5/9, 6/5 i 8/3 znajdujących się w rejonie ulicy Mieszka I i Żółkiewskiego w Radomiu, pow. radomski, woj. mazowieckie – grudzień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania rozbudowy drogi powiatowej drogi powiatowej nr 1507C Włóki - Jarużyn-Bydgoszcz ul.Starowiejska w Jarużynie, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – grudzień 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania rozbudowy drogi powiatowej nr 1550C Brzoza-Prądocin-ul. Ogrodowa w Prądocinie, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – grudzień 2016 r.


Pozostałe realizacje

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone