Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

 

Inwentaryzacje zieleni z 2015 roku

Inwentaryzacja dendrologiczna jednostka wojskowa w m. Czarne, pow. człuchowski, woj.pomorskie – luty 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na działce o nr ewidencyjnym 120/3 przy ulicy Magazynowej w Krakowie, woj. małopolskie – styczeń 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 359 w miejscowości Kuźnica Zbąska, gm. Rakoniewice, pow. grodziski, woj. wielkopolskie – luty 2015 r.

Opinia dendrologiczna określająca wiek 4 wybranych drzew rosnących na działce ewidencyjnej nr 202/2 obręb 30, ul. Hubego 5-7 w Toruniu, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – luty 2015 r.

Opinia dendrologiczna dotycząca stanu zachowania modrzewia europejskiego – Larix decidua, rosnącego w Bożenkowie przy ulicy Osiedlowej 7, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – luty 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z kwalifikacją drzew do usunięcia ze względu na zagrożenie dla infrastruktury technicznej na odcinku rzeki Pasłęki od km 9+660 do km 24+000 (od EW Braniewo do EW Pierzchały), pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie – grudzień 2014 r. - luty 2015 r.

Inwentaryzacja zieleni dla dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowego wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego w Piasecznie, wraz z budową dojazdu do działek nr ew. 2/16 i 3/66 obręb 04, w rejonie skrzyżowania ulicy Puławskiej i Energetycznej, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie – luty 2015 r.

Opinia dendrologiczna dotycząca stanu zachowania robinii białej – Robinia pseudoacacia rosnącej na działce nr 100 przy ulicy Ukośnej w Toruniu, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – marzec 2015 r.

Inwentaryzacja zieleni oraz projekt nasadzeń rekompensacyjnych dla dokumentacji projektowej dot. projektu budowy chodnika wzdłuż ciągu ulicy Jesionowej w Zalesiu Górnym, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie – marzec 2015 r.

Inwentaryzacja zieleni, projekt nasadzeń zamiennych wraz z gospodarką zieleni dla dokumentacji projektowej na projekt przebudowy ul. Lipiec-Reymontowskich na odcinku do ul. Łanowej w Łodzi, pow. łódzki, woj. łódzkie – marzec 2015 r.

Inwentaryzacja zieleni, projekt nasadzeń zamiennych wraz z gospodarką zieleni dla dokumentacji projektowej na projekt przebudowy ul. Lipiec-Reymontowskich na odcinku do ul. Łanowej w Łodzi, pow. łódzki, woj. łódzkie – marzec 2015 r.

Inwentaryzacja zieleni, projekt nasadzeń zamiennych wraz z gospodarką zieleni dla dokumentacji projektowej na projekt przebudowy ulicy Mierzejowej w Łodzi (dzielnica: Łódź Górna), na odcinku od ul. Pabianickiej (droga krajowa nr 14) do ul. Konnej, pow. łódzki, woj. łódzkie – marzec 2015 r.

Inwentaryzacja zieleni na potrzeby projektu budowy drogi łączącej Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. E. Kwiatkowskiego w Puławach na długości ok. 880 m – pow. puławski, woj. lubelskie – kwiecień 2015 r.

Inwentaryzacja zieleni, projekt nasadzeń zamiennych wraz z gospodarką zieleni dla dokumentacji projektowej na projekt przebudowy ul. Rydzowej w Łodzi, pow. łódzki, woj. łódzkie – kwiecień 2015 r.

Ekspertyza dendrologiczna drzew i krzewów powyżej 10 lat na działce nr 265/4 w Suszu, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie – kwiecień 2015 r.

Opinia dendrologiczna określająca stan sanitarny drzew stanowiących konstrukcję dla Kołobrzeskiego Parku Linowego, pow. kołobrzeski, woj. zachodnio-pomorskie – maj 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie – marzec-czerwiec 2015 r.

Inwentaryzacja zieleni na części działki 211/4 przy ulicy Skłodowskiej - Curie 75R w Toruniu (teren Elany) , pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – czerwiec 2015 r.

Projekt nasadzeń dla dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Piramowicza na odc. Narutowicza - Jaracza na tzw. woonerf, pow. łódzki, woj. łódzkie – maj 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu technicznego remontu linii 110 kW relacji GPZ Wąbrzeźno – słup 64/24, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie – czerwiec 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki 40/18 i 40/19 znajdujących się przy ulicy Bukowińskiej w Warszawie, pow. warszawski, woj. mazowieckie – czerwiec 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 81 przy ulicy Piaskowej w Warszawie, pow. warszawski, woj. mazowieckie – czerwiec 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 25/1 przy ulicy Rudnickiego w Warszawie, pow. warszawski, woj. mazowieckie – czerwiec 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 117/31 ul. Woronicza w Warszawie, wraz z terenem bezpośrednio przyległym do działki, pow. warszawski, woj. mazowieckie – czerwiec 2015 r.

Projekt gospodarki zielenią dla projektu budowy lodowiska krytego przy ulicy Toruńskiej 59 w Bydgoszczy, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – lipiec 2015 r.

Inwentaryzacja zieleni na działce nr 4/11 przy ulicy Koszarowej w Suszu, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie – lipiec 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania pn. „Budowa linii 400kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk oraz budowa stacji 400/110kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110kV”, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie – lipiec 2015 r.

Inwentaryzacja ornitologiczna w pasie budowlano-montażowym gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 8,4 MPa relacji stacja gazowa Lubicz – EC Toruń, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – sierpień 2015 r.

Inwentaryzacja zieleni na potrzeby przebudowy parkingu przy pawilonie LIDL ul. Kaliska 95 Włocławek (działki 4/9, 9/4, 10/17 obręb 742), pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie – sierpień 2015 r.

Opinia dendrologiczna wskazująca zalecenia prowadzenia prac ziemnych przy montażu przyłącza kablowego dla FW Banie na wybranych odcinkach linii, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie – sierpień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie jednostki wojskowej w Bydgoszczy przy ulicy Szubińskiej, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – sierpień/ wrzesień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby wyburzenia dawnego lodowiska TORBYD przy ulicy Chopina w Bydgoszczy, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – wrzesień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 234 położonej przy ulicy Rakowickiej 29 w Krakowie, pow. krakowski, woj. małopolskie – wrzesień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz obliczenie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu z fragmentu działek nr 81/2, 59/3 i 57/2 okolica ul. Stalowej i Cisowej w Rybniku, pow. rybnicki, woj. śląskie – wrzesień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna fragmentu działki nr 10, 11, 12 i 98/6 przy ul. Hutniczej w Gdyni, pow. gdyński, woj. pomorskie – wrzesień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna rzeki Kątnik km 3+570 – 5+420, pow. bytowski, woj. pomorskie – wrzesień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna rzeki Kłodawy na odc. 4,9 km (km 6+685 – 11+680) m. Rusocin, pow. gdański, woj. pomorskie – wrzesień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na działce o nr ewidencyjnym 206 położonej w miejscowości Nowy Dwór, gmina Brodnica, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie– wrzesień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 24/1 i 24/2 przy ulicy Marcina z Wrocimowic w Warszawie, woj. mazowieckie – wrzesień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działek 51/11, 51/14, 59/5 i 59/8 przy ulicy Starodęby w Warszawie– wrzesień 2015 r.

Opracowanie określające gatunek, wiek oraz wysokość opłat za wycinkę drzew bez zezwolenia na działkach o nr 138, 139, 140/1, 140/2, 141 i 142 w Gozdnicy, pow. żagański, woj. lubuskie – październik 2015 r.

Operat dendrologiczny – określenie statusu zadrzewienia, ilości pni oraz wieku 21 drzew przeznaczonych do wycięcia z działki 2073/18 i 2072/3 przy ulicy Zygmuntowskiej w Mielcu, pow. mielecki, woj. podkarpackie – październik 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna w na III odcinkach km 201,700 – 205,600, km 215,200 – 217,200 i km 230,600 – 235,400 linii kolejowej nr 71 Ocice-Rzeszów, pow. opatowski i sandomierski, woj. świętokrzyskie – październik 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie jednostki wojskowej w Redzikowie, pow. słupski, woj. pomorskie – listopad 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie jednostki wojskowej w Świdwinie, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie – listopad 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna wybranych lokalizacji na potrzeby „Opracowania dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik", pow. kraśnicki, woj. lubelskie – listopad 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach o nr ewidencyjnych 60/8, 58/8, 57/8, 60/4, 60/5, 60/6, 58/5, 58/6, 57/5, 57/6, 59/2 przy ul. Kajki w Poznaniu, pow. poznański, woj. wielkopolskie – listopad 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki 14/81 i 14/74 przy ulicy Wysokiej w Bydgoszczy, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – listopad 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 12 obręb 35 w miejscowości Zameczek, pow. opoczyński, woj. łódzkie – grudzień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu budowy ścieżki rowerowej, poszerzenia istniejącego pasa drogowego w miejscowościach Cząstków Maz., Cząstków Polski i Łomna, pow. nowodworski, woj. mazowieckie – grudzień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu przebudowy ulicy Kolejowej w miejscowości Izabelin-Dziekanówek, pow. nowodworski, woj. mazowieckie – grudzień 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu przebudowy drogi relacji Głodowo – Przemiarowo, pow. pułtuski, woj. mazowieckie – grudzień 2015 r.


Pozostałe realizacje

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone