Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

 

Inwentaryzacje zieleni z 2014 roku

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenie działek ewid. 247/87, 247/137 i 247/138 w Radomiu przy ulicy Kozienickiej 97, pow. radomski, woj. mazowieckie – luty 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna pod budowę budynku garażowego dla pojazdów wielkogabarytowych w Kompleksie Lotniskowym w Siemirowicach, pow. lęborski, woj. pomorskie – luty 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działek o nr 8/4, 5/4 i 4 przy ulicy Glinki i Dąbrowa w Bydgoszczy, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – luty 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna pod obiekt budowlany w Kompleksie Lotniskowym w Siemirowicach – pow. lęborski, woj. pomorskie – luty 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działek o nr 191/18, 381 obręb 39, przy ulicy Grudziądzkiej 124 w Toruniu, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – luty 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna wokół jeziora Suskiego w Suszu, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie – luty/marzec 2014 r.

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni na działce nr 7 położonej przy ul. Kolberga 5 w Radomiu, pow. radomski, woj. mazowieckie – luty/marzec 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz wyliczenie kosztów odszkodowania istniejącej zieleni na działce przeznaczonej pod budowę gazociągu, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie – luty/marzec 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę kolidujących z projektem drzew i krzewów, dz. nr 45/1, 44/1 (fragment), 65/1 (fragment), 67/1 (fragment) i 34/1 (fragment) położonych przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni, pow. gdyński, woj. pomorskie – marzec 2014 r.

Inwentaryzacja zieleni na działce 2/14 przy ulicy Energetycznej 1 w Bydgoszczy - teren elektrociepłowni PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – marzec 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce – Granice – Sowina – Rzym – Folwark nr 113401 R w km 6+600– 6+950 w miejscowości Sowina, pow. jasielski, woj. podkarpackie – marzec 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce – Granice – Sowina – Rzym – Folwark nr 113401 R w km 3+850 4+050 w miejscowości Sowina, pow. jasielski, woj. podkarpackie – marzec 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania pn. elektrownia fotowoltaiczna PV Czernikowo, miejscowość Wygoda, pow. toruński, woj. kujawsko - pomorskie – marzec 2014 r.

Inwentaryzacja zieleni na działkach 115/56, 115/55 i 115/59 przy ulicy Skłodowskiej - Curie 73 w Toruniu oraz określenie wieku drzew (teren Elany), pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – marzec/kwiecień 2014 r.

Inwentaryzacja zieleni na działkach 21, 23, 47 z obrębu 4-04-16 przy ulicy Szałasa, Warszawa (Białołęka) w Warszawie, woj. mazowieckie – kwiecień2014 r.

Opracowanie dotyczące określenia maksymalnej wysokości gatunków drzew (w wieku rębnym) w pasie technologicznym projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Resko – Łobez, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie – kwiecień 2014 r.

Określenie wieku 36 drzew rosnących na terenie ciepłowni EDF w Toruniu, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – kwiecień 2014 r. Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących na fragmencie działki nr 59/2 przy ulicy Grochowskiej (Praga-Południe) w Warszawie, woj. mazowieckie – maj 2014 r.

Inwentaryzacja drzew i krzewów pod budowę linii kablowej wysokiego napięcia, okolice Gryfina, pow. gryfiński, woj. zachodnio pomorskie – maj 2014 r.

Określenie wieku 36 drzew rosnących na terenie ciepłowni EDF w Toruniu, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – kwiecień 2014 r.

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących na fragmencie działki nr 59/2 przy ulicy Grochowskiej (Praga-Południe) w Warszawie, woj. mazowieckie – maj 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna pasa technologicznego linii wysokiego napięcia 110 kV relacji GPZ FMŻ- GPZ Przemysłowa w Płocku, pow. płocki, woj. mazowieckie – maj/czerwiec 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna pod budowę obiektu handlowego w Ciechanowie przy ulicy Mazowieckiej, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie – czerwiec 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna pod budowę budynku mieszkaniowego w Krakowiec (Nowa Huta) przy ulicy Sołtysowskiej 25a, pow. krakowski, woj. małopolskie – czerwiec 2014 r.

Inwentaryzacja zieleni na dwóch działkach przy ulicy Studziennej w Warszawie (Wola), pow. warszawski, woj. mazowieckie – czerwiec 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna cmentarza komunalnego II w Suszu, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie – czerwiec 2014 r.

Inwentaryzacja zieleni na trzech działkach przy ulicy Poborzańskiej w Warszawie (Targówek), pow. warszawski, woj. mazowieckie – czerwiec 2014 r.

Opinia dendrologiczna 11 drzew rosnących przy budynkach mieszkalnych ZZN Sp. z o.o. na terenie Bydgoszczy, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie – czerwiec 2014 r.

Opinia dendrologiczna buka zwyczajnego wchodzącego w kolizję z projektem zbiorników retencyjnych w Leśniewie, pow. pucki, woj. pomorskie – lipiec 2014r.

Określenie wieku drzew( metodą bezpośrednią) rosnących na działce nr 1/3 przy ulicy Srebrnej w Częstochowie , pow. częstochowski, woj. śląskie – lipiec 2014r.

Inwentaryzacji zieleni na w pasie budowlano-montażowym gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 8,4 MPa relacji stacja gazowa Lubicz – EC Toruń, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie – lipiec 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie byłej Huty Siechnice, ul. Kościuszki, dz. nr 230/22 - przygotowanie projektu pn. "Budowa bloków gazowych GT 50 w Siechnicach na dz. 230/22", pow. wrocławski, woj. dolnośląskie – lipiec 2014 r.

Operat dendrologiczny dla projektu przebudowy drogi gminnej stanowiącej dojazd do placu wiertni Opalino-6, pow. wejherowski, woj. pomorskie – wrzesień 2014 r.

Operat dendrologiczny dla projektu rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów na działce nr 29/4 w Złocieńcu, pow. drawski, woj. zachodnio-pomorskie – październik 2014 r.

Opracowanie określające wiek oraz wysokość opłat za wycinkę drzew bez zezwolenia na działkach o nr 332, 334, 353, 352/2, 118/7, 118/10, 54/6, 54/8, 54/9 obręb Witoszyn w Wymiarkach, pow. żagański, woj. lubuskie – październik 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania nr 13696 - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania inwestycyjnego 'Adaptacja budynku nr 71 dla potrzeb POWTIŁ nr 25 w Rozewiu', pow. pucki, woj. pomorskie – październik 2014 r.

Opracowanie określające wiek oraz wysokość opłat za wycinkę 2 drzew bez zezwolenia na działce o nr 6966/1 położonej przy ulicy Brzeźnickiej w Bochni, pow. bocheński, woj. małopolskie – październik 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna działki nr 96 przy ulicy Jaracza 10/róg z ul. Solec, obręb 5-04-08 w Warszawie (Śródmieście) , pow. warszawski, woj. mazowieckie – październik/listopad 2014 r.

Opracowanie określające ilość i wartość wyciętych bez zezwolenia drzew z działki o nr 165/3 KW 1663 w Klamrach, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie – listopad 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt nasadzeń zamiennych dla działki nr 164 i 165 AM 4, obręb Złotniki przy ulicy Kosmonautów 248 we Wrocławiu, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie – listopad 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów, pow. opoczyński, woj. łódzkie – listopad 2014 r.

Inwentaryzacja zieleni dla dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wilanowskiej od ulicy Kwiatowej do Głogowej w Piasecznie, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie – listopad/grudzień 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach 99 i 100 wraz z dodatkowym pasem 2 metrów wokół terenu ww. działek, ul. Balkonowa w Warszawie, pow. warszawski, woj. mazowieckie – grudzień 2014 r.

Opracowanie określające wiek drzew wyciętych bez zezwolenia z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 34/31 oraz 34/2 w miejscowości Arciszewo, pow. gdański, woj. pomorskie – grudzień 2014 r.

Inwentaryzacja dendrologiczne dla przebudowy budynku dydaktycznego nr 3 w Kompleksie Wojskowym przy ul. 6 Sierpnia 92 w Łodzi dla potrzeb Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, pow. łódzki, woj. łódzkie – grudzień 2014 r.

Operat dendrologiczny dla projektu budowy stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Żydowo – Kierzkowo, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie – grudzień 2014 r.

Inwentaryzacja zieleni dla projektu remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna-Włocławek I na przekroczeniu rzeki Struga Kamieniecka w miejscowości Kamienica, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie – grudzień 2014 r.

Inwentaryzacja zieleni dla dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ciąg ulic Piwnika "Ponurego" i Nurta-Kaszyńskiego z ulicą Przybyszewskiego - droga dojazdowa do osiedla mieszkaniowego w Łodzi, pow. łódzki, woj. łódzkie – grudzień 2014 r./styczeń 2015 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu budowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV odcinek Żarnowiec – Kopaniewo, woj. zachodnio-pomorskie – wrzesień 2014 r.


Pozostałe realizacje

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone