Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

Firmy dla których wykonywaliśmy inwentaryzacje zieleni

 

Kto ponosi odpowiedzialność za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia?

Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie drzew lub krzewów odpowiedzialność ponosi wyłącznie posiadacz nieruchomości, ale tylko wówczas, jeśli sam dopuścił się ich zniszczenia, zlecił ich usunięcie lub się na to zgodził. Osoba trzecia, która dokona wycięcia drzew lub krzewów z cudzej nieruchomości lub ich zniszczenia bez zgody i wiedzy właściciela ponosi odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu czynu niedozwolonego. W tym przypadku posiadacz nieruchomości jako osoba pokrzywdzona powinien niezwłocznie zgłosić powyższy fakt na Policję lub do Straży Miejskiej oraz podjąć inne działania w celu zabezpieczenia terenu i niedopuszczenia do ponownego bezprawnego działania osób trzecich.Porady na temat inwentaryzacji zeieleni

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone