Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

Firmy dla których wykonywaliśmy inwentaryzacje zieleni

 

Jakie przepisy prawne regulują kwestie odległości sadzenia drzew od granicy nieruchomości?

Nie ma w polskim ustawodawstwie przepisów prawnych, które regulują kwestie związane z odległościami sadzenia drzew lub krzewów od granic nieruchomości. Wybierając miejsca przeznaczone na zasadzenie drzew lub krzewów należałoby wziąć pod uwagę maksymalne wymiary, jakie osiągnie roślina w wieku dojrzałym. Najlepszą praktyką jest w tym wypadku sadzenie drzew lub krzewów w odległości większej od promienia zasięgu korony dorosłego osobnika danego gatunku. Wykluczy to w przyszłości sytuacje, które mogą wywoływać konflikty z użytkownikami sąsiednich nieruchomości. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Kodeks cywilny właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu, jednakże w tym wypadku właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.Porady na temat inwentaryzacji zeieleni

Copyright © 2009-2014 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone