Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

Kompleksowa inwentaryzacja zieleni

 

Inwentaryzacje zieleni

Inwentaryzacja zieleni (dendrologiczna, drzew i krzewów) składa się z kilku elementów tj. :

  • pomiarów terenowych – stosunkowo krótki czas wykonania, w którym skupiam się na uzyskaniu bazy informacji dotyczących cech dendrometrycznych drzew i krzewów tj. gatunek, obwód pnia i/lub pierśnica drzewa [cm], szerokość korony drzew [m], wysokość drzew [m], powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2] oraz ich wysokość [m]. Podczas pomiarów określony może zostać również stan zdrowotny roślin oraz opcjonalnie inne cechy mające istotne znaczenie przy pielęgnacji drzew i krzewów (waloryzacja). W trudno dostępnych miejscach stosujemy pomiary geodezyjne nawiązując się do istniejących linii podziałów gruntów i istniejącej infrastruktury, a przy zupełnym ich braku wykorzystujemy techniki GPS-GNSS sprzętem dedykowanym do pracy pod koronami drzew.
  • zestawienie danych – dane uzyskane podczas pomiarów, przetwarzane są do formatu cyfrowego w programie MS Word i Excel. Zestawienie tabelaryczne umożliwia sprawniejsze wyszukiwanie poszczególnych cech drzew i krzewów jak np. powierzchnia całkowita.
  • mapa – opracowywana w programie CAD'a, przedstawia plan sytuacyjny drzew i krzewów w odpowiedniej warstwie „zieleń” wraz z nadanym numerem porządkowym, analogicznym do zestawienia tabelarycznego. Dzięki posiadanemu urządzeniu GPS istnieje możliwość stworzenia „warstwy zieleni” w formacie .dxf jeszcze przed dostarczeniem mapy do celów projektowych – co może przyspieszyć późniejsze prace projektantom.

Na życzenie również:

  • wnioski o wycinkę drzew i krzewów wraz z pełnym postępowaniem administracyjnym zgodnym z najnowszymi aktami prawnymi – całość możemy poprowadzić zdalnie kontaktując się z odpowiednimi służbami,
  • preliminarz opłat za wycinkę drzew i krzewów,
  • projekt nasadzeń zamiennych,
  • dokumentację fotograficzną, która umożliwi łatwiejsze zlokalizowanie drzew i krzewów w terenie lub będzie uzupełnieniem dotyczącym aktualnego stanu fitosanitarnego drzew.

Wykonujemy inwentaryzacje również dla osób prywatnych, chcących usunąć nawet kilka drzew na swojej działce – prosimy o kontakt! Niejednokrotnie przejeżdżam przez pół Polski…po drodze mogę wykonać dodatkowe zlecenia, proponując niższą cenę.


Pozostałe usługi:

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone