Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

Kompleksowa inwentaryzacja zieleni

 

Inwentaryzacje botaniczne

Aspektem, który coraz częściej przewija się podczas realizacji inwentaryzacji dendrologicznych jest również potrzeba zweryfikowania zadrzewień (lub pojedynczo rosnących drzew) pod kątem występowania chronionych gatunków roślin. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska wyczulone są szczególnie na inwentaryzację zieleni niskiej m.in. na terenach przyległych do obszarów chronionego krajobrazu.

Inwentaryzacje botaniczne    Inwentaryzacje botaniczne


Pozostałe usługi:

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone