Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

Firmy dla których wykonywaliśmy inwentaryzacje zieleni

 

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów?

Organem, który wydaje zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów jest prezydent miasta, burmistrz lub wójt w zależności od miejsca położenia działki. Jeżeli drzewo znajduje się w pasie drogowym odpowiedni ww. organ wydaje zgodę po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.* W przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków organem właściwym do wydania zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu jest wojewódzki konserwator zabytków.** Do wycięcia drzew lub krzewów można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się decyzji, czyli po 14 dniach od jej wydania.

* Art. 83a ust.2 ustawy o ochronie przyrody
** Art. 83a ust.1 ustawy o ochronie przyrodyPorady na temat inwentaryzacji zeieleni

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone