Inwentaryzacje dendrologiczne

 

 

Inwentaryzacje dendrologiczne na Facebooku   Inwentaryzacje dendrologiczne na Google Plus   Inwentaryzacje zieleni w serwisie Pinterest

 

 

 

Firmy dla których wykonywaliśmy inwentaryzacje zieleni

 

Jakie są kary za nielegalną wycinkę drzew i krzewów?

Art. 89 ustawy o ochronie przyrody mówi, iż administracyjną karę pieniężną (za nielegalną wycinkę, bez zezwolenia, bez zgody właściciela, za uszkodzenie korony drzewa*), ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty** za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1 ww. ustawy.

* Dopuszczalne zabiegi w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa reguluje art. 87a ustawy o ochronie przyrody
** przed nowelizacją, kwotę ustalało się jako trzykrotność opłaty za usunięcie drzew lub krzewów –karę złagodzono.Porady na temat inwentaryzacji zeieleni

Copyright © 2009-2017 Kamil Menducki, Wszystkie prawa zastrzeżone